Социалната отговорност и устойчивост са неизменна част от стратегията за бизнес и развитие на DiKa. Като активен участник в модната индустрия, осъзнаваме, че днес етичното спазване на правила и заемането на активна и отговорна позиция е единственият начин за правене на устойчив бизнес. Грижата за околната среда и природните ресурси, етичното отношение към звената в производствения и дистрибуционния процес, иновацията, проследимостта и отговорното управление са нашият начин да отговорим на изискванията на времето и клиентите. Текстилните продукти, които ви предлагаме, както и процесите ни на работа и производство, са сертифицирани по международните стандарти: ISO 9001, ISO 14001, SA8000, както и: Standard 100 by OEKO-TEX® Certification, GRS (Global Recycling Standard), OCS (Organic blended content standard), RWS (Responsible Wool Standard), FSC, Higg Index, ZDHC Gateway, OEKO-TEX® Step, CCS (Content Claim Standard), DETOX. Като част от семейството на международния лидер в текстилната индустрия E Миролио ЕАД, DiKa споделя три основни направления в своята социална устойчивост и отговорност:

I. Отговорност към клиентите
II. Етична среда на труд
III. Качествени материи

Отговорност към клиентите

В DiKa имаме пълен контрол върху целия производствен цикъл на своите колекции от облекла и 95% от материите, които са вложени в тях, са произведени в нашите фабрики, които се намират в Европа (България, Италия и Сърбия). Планираме оптимално произведените количества и се стремим за ефективно намаляване на отпадъка от текстилните ресурси (upcycling). Не унищожаваме облекла и аксесоари, останали от предходни колекции.

Етична работна среда за служителите

Служителите на DiKa са най-ценният капитал. Те работят в безопасна, здравословна среда в дух на взаимно уважение и етично отношение. В производствения процес не се използват вредни или дразнещи химикали. Създаваме дрехи за вас, нашите клиенти, с грижа към най-малкия детайл, на база на регламентиран труд, в съответствие с европейските законодателни норми и изисквания, спазване на работно време и справедливо възнаграждение.

Качествени материи, суровини с проследим произход и оптимизация на текстилния ресурс

От хуманното отношение към животните до залесяването, ние контролираме веригата на доставки от началото до края на всяка стъпка в производствения процес (предене, боядисване, транспорт на платовете). В нашите лаборатории се разработват екологични нишки на база на рециклиран полиестер, които комбинират отлични качества при носене и грижа за околната среда и природните ресурси.

Нашите сертификати и тяхното значение:

Стандарт 100 OEKO-TEX е международна независима организация за тестване на текстилни продукти, както и на целия процес на производство, условия на труд и регулацията на отпадъчните вещества. STANDARD 100 гарантира, че текстилните изделия са преминали през тест за неналичие на вредни вещества. STEP by OEKO-TEX Sustainable textile production (Устойчиво производство на текстил) е система за сертифициране на текстилни марки, търговци и производители, които искат да комуникират за своите постижения в устойчивото производство по прозрачен, надежден и ясен за обществото начин. Woolmark е световно признат лидер и авторитет в областта на вълнените тъкани. Компанията популяризира предимствата на вълната като материя за производство на дрехи и използва своето ноу-хау, за да сертифицира продукти, гарантиращи висококачествена вълна. GRS е международен, доброволен, продуктов стандарт, който поставя изисквания за сертифициране от трети страни на: съдържанието на рециклирани суровини, проследяване веригата на доставки, социалните и екологични практики, както и спазването на изискванията за използваните химикали. Насочен е към компании за преработка, предене, тъкане и плетене, боядисване, печатане и шиене в повече от 50 страни. Чрез него се сертифицира: точно обявено съдържание, добри условия на труд, свеждане до минимум на вредните въздействия на химическите вещества върху околната среда. ISO 9001 е стандарт, който определя изисквания за система за управление на качеството, чрез която компанията е способна постоянно да предоставя продукти и услуги, отговарящи на изискванията на клиентите и регулаторните изисквания. ISO 14001 е стандарт, който позволява на компаниите да идентифицират и управляват екологичните аспекти на своите дейности, продукти и услуги, които имат значително отражение върху околната среда. SA8000 е международен стандарт за сертифициране, който насърчава организациите да разработват, поддържат и прилагат социално приемливи практики на работното място. OCS (Стандарт за органично смесено съдържание) сертифицира текстилни продукти, произведени от естествени влакна (растителни или животински), в съответствие с критериите на органично фермерство. Утвърждава съдържанието на естествени влакна от биологично земеделие в текстилни продукти (както междинни, така и готови продукти); гарантира проследимост на суровини, междинни продукти и крайни продукти по цялата производствена верига. RWS (Стандарт за отговорна вълна) гарантира, че вълната е доставена от ферми, в които се зачитат стриктните стандарти за хуманно отношение към животните и намаляване на влиянието върху околната среда. FSC- Марката FSC® идентифицира продукти, идващи от гори, правилно и отговорно управлявани в съответствие със строги екологични, социални и икономически стандарти. Higg Index е набор от инструменти, които позволяват оценка на фирмени продукти и устойчивост ZDHC Gateway CCS издаден през юли 2017 г., той е проектиран да споделя проверени тестове за отпадъчни води и данни, базирани на тестове, проведени от ZDHC Accepted Laboratories и в съответствие с Насоките за отпадъчни води на ZDHC. DETOX - E.Miroglio group е доставчик на фирми, класифицирани като „Avant- Garde” от Greenpeace Detox Catwalk. E. Miroglio се ангажира да елиминира вредните вещества от производствения си процес, включително 11-те приоритетни групи, определени от Грийнпийс.