Социалната отговорност и устойчивост са неизменна част от стратегията за бизнес и развитие на DiKa. Като активен участник в модната индустрия, осъзнаваме, че днес етичното спазване на правила и заемането на активна и отговорна позиция е единственият начин за правене на устойчив бизнес.

Грижата за околната среда и природните ресурси, етичното отношение към звената в производствения и дистрибуционния процес, иновацията, проследимостта и отговорното управление са нашият начин да отговорим на изискванията на времето и клиентите.

Текстилните продукти, които ви предлагаме, както и процесите ни на работа и производство, са сертифицирани по международните стандарти: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, SA8000:2014, OHSAS 18001:2017. Сертификатите на компанията, включват още: OEKO-TEX® Standard 100, Product Class 1, according Annex 6, OEKO-TEX® Step, FSC, Canopy Style, GRS (Global Recycling Standard), RWS (Responsible Wool Standard), THE WOOLMARK COMPANY, OCS (Organic content standard), BCI (Better Cotton Initiative), EU ECOLABEL:BG/016/002, Higg Index, CCS (Content Claim Standard), DETOX, ZDHC Gateway. Като част от семейството на международния лидер в текстилната индустрия E Миролио ЕАД, DiKa споделя три основни направления в своята социална устойчивост и отговорност, в които се прилагат водещи международно признати стандарти:

I. Отговорност към клиентите
II. Етична среда на труд
III. Качествени материи

Отговорност към клиентите

В DiKa имаме пълен контрол върху целия производствен цикъл на своите колекции от облекла и 95% от материите, които са вложени в тях, са произведени в нашите фабрики, които се намират в Европа (България, Италия и Сърбия). Планираме оптимално произведените количества и се стремим за ефективно намаляване на отпадъка от текстилните ресурси (upcycling). Не унищожаваме облекла и аксесоари, останали от предходни колекции.

Етична работна среда за служителите

Служителите на DiKa са най-ценният капитал. Те работят в безопасна, здравословна среда, в дух на взаимно уважение и етично отношение. В производствения процес не се използват вредни или дразнещи химикали. Създаваме дрехи за вас, нашите клиенти, с грижа към най-малкия детайл, на база на регламентиран труд, в съответствие с европейските законодателни норми и изисквания, спазване на работно време и справедливо възнаграждение.

Качествени материи, суровини с проследим произход и оптимизация на текстилния ресурс

Ние се грижим за произхода на нашите продукти. От хуманното отношение към животните до суровини от отговорно стопанисвани гори, ние контролираме веригата на доставки от началото до края на всяка стъпка в производствения процес (от текстилната нишка, до транспорта на готовите изделия). В нашите лаборатории се разработват устойчиво произведени платове - включително и от екологични нишки, на база на рециклиран полиестер. Те комбинират отлични характеристики при носене, качество и грижа за околната среда и природните ресурси.

Нашите сертификати и тяхното значение:

ISO 9001:2015 е стандарт, който определя изисквания за система за управление на качеството, чрез която компанията е способна постоянно да предоставя продукти и услуги, отговарящи на изискванията на клиентите и регулаторните изисквания.

ISO 14001:2015 е стандарт, който позволява на компаниите да идентифицират и управляват екологичните аспекти на своите дейности, продукти и услуги, които имат значително отражение върху околната среда.

ISO 45001:2018 ISO 45001 е международен стандарт, който определя изискванията за система за управление на здравето и безопасността при работа като дава насоки за неговото прилагане и по този начин дава възможност на дадена организация да подобри резултатите си при предотвратяване на наранявания и заболявания, причинени от условията на работната среда.

SA8000 е международен стандарт за сертифициране, който насърчава организациите да разработват, поддържат и прилагат социално приемливи практики на работното място.

OHSAS 18001:2017 OHSAS 18001 е стандарт, който определя изискванията за Система за управление на здравето и безопасността при работа, за да даде възможност на всяка организация да идентифицира, оценява и управлява рисковете за здравето и безопасността при работа и да подобрява постиженията си в тази област.

OEKO-TEX® Standard 100, Product Class 1, according Annex 6 OEKO-TEX е международна независима организация за тестване на текстилни продукти, както и на целия процес на производство, условия на труд и регулацията на отпадъчните вещества. STANDARD 100 гарантира, че текстилните изделия са преминали през тест за неналичие на вредни вещества.

OEKO-TEX® Step Sustainable textile production (Устойчиво производство на текстил) е система за сертифициране на текстилни марки, търговци и производители, които искат да комуникират за своите постижения в устойчивото производство по прозрачен, надежден и ясен за обществото начин.

FSC- Марката FSC® идентифицира продукти, идващи от гори, правилно и отговорно управлявани в съответствие със строги екологични, социални и икономически стандарти.

Canopy Style Canopy си сътрудничи с най-големите клиенти на лесовъдната индустрия и техните доставчици. Усилията са насочени към разработване на бизнес решения с цел опазване на последните гори, останали незасегнати от човешката дейност. Целта е компаниите да развият своите търговски практики и да създадат трайни решения за застрашените гори по света.

GRS (Global recycling standard) е международен, доброволен, продуктов стандарт, който поставя изисквания за сертифициране от трети страни на: съдържанието на рециклирани суровини, проследяване веригата на доставки, социалните и екологични практики, както и спазването на изискванията за използваните химикали. Насочен е към компании за преработка, предене, тъкане и плетене, боядисване, печатане и шиене в повече от 50 страни. Чрез него се сертифицира: точно обявено съдържание, добри условия на труд, свеждане до минимум на вредните въздействия на химическите вещества върху околната среда.

RWS (Стандарт за отговорна вълна) гарантира, че вълната е доставена от ферми, в които се зачитат стриктните стандарти за хуманно отношение към животните и намаляване на влиянието върху околната среда.

THE WOOLMARK COMPANY Woolmark е световно признат лидер и авторитет в областта на вълнените тъкани. Компанията популяризира предимствата на вълната като материя за производство на дрехи и използва своето ноу-хау, за да сертифицира продукти, гарантиращи висококачествена вълна.

OCS (Стандарт за органично смесено съдържание) сертифицира текстилни продукти, произведени от естествени влакна (растителни или животински), в съответствие с критериите на органично фермерство. Утвърждава съдържанието на естествени влакна от биологично земеделие в текстилни продукти (както междинни, така и готови продукти) гарантира проследимост на суровини, междинни продукти и крайни продукти по цялата производствена верига.

BCI (Better Cotton Initiative)Инициативата за по-добър памук (BCI) е най-голямата програма за устойчивост на памука в света, с обхват от ферми до модни и текстилни марки, както и организации на гражданското общество, насочвайки сектора на памука към по-екологични, социални и икономически устойчиви производствени практики.

EU ECOLABEL е знак за екологична изрядност, който се присъжда на продукти и услуги, отговарящи на високи екологични стандарти през целия им жизнен цикъл: от добив на суровини, до производство, дистрибуция и пост-употребление. Екомаркировката на ЕС насърчава кръговата икономика, като стимулира производителите да генерират по-малко отпадъци и CO2 по време на производствения процес. Разполагаме с EU ECOLABEL:BG/016/002, който се отнася за група продукти -вискозна коприна.

Higg Index е набор от инструменти, които позволяват оценка на фирмени продукти и устойчивост

CCS (Content Claim Standard) CCS проверява наличието и количеството на даден материал в крайния продукт. Стандартът проследява материалния поток от неговия произход, до крайния продукт, а сертифицирането се извършва от акредитирана трета страна.

DETOX - E.Miroglio group е доставчик на фирми, класифицирани като „Avant- Garde” от Greenpeace Detox Catwalk. E. Miroglio се ангажира да елиминира вредните вещества от производствения си процес, включително 11-те приоритетни групи, определени от Грийнпийс.

ZDHC Gateway CCS издаден през юли 2017 г., той е проектиран да споделя проверени тестове за отпадъчни води и данни, базирани на тестове, проведени от ZDHC Accepted Laboratories и в съответствие с Насоките за отпадъчни води на ZDHC.

pictograms