Уважаеми клиенти,

,,Е.Миролио” ЕАД дава законова гаранция за съответствие на основание чл.4,ал.1,т.5 на ЗЗП

Можете да замените или върнете закупена стока без дефект на редовна цена до един месец от дата на закупуването при условие, че е в изряден търговски вид, не е използвана и е без премахнат етикет.

Стойността на стоката се връща САМО В БРОЙ.

При връщане на стока, закупена на редовна цена, която към момента на връщането е с намалена цена, или има допълнително намаление, можете да получите заплатената цена при покупката или да извършите:

-замяна на стоката със същата стока /в който случай не се връща разликата между платената цена и намалената цена към датата на замяната/ или

-замяна на върната стока с друга стока- на равностойна на заплатената цена,

В случай на дефект на стоката, потребителят може да предяви рекламация съгласно Закона за защита на потребителите. Стока, чиято цена е намалена поради нарушен търговски вид, дефекти или недостатъци, не подлежи на връщане.

„Е.Миролио“ ЕАД дава гаранция за кожени изделия 2 месеца от датата на покупката, удостоверена с касов бон.

При връщане, замяна или предявяване на рекламация на артикула задължително се предоставя оригиналният касов бон, издаден при покупката.

'Е.МИРОЛИО“ ЕАД

ЕИК: 119603547;

Седалище и адрес на управление: гр. Сливен 8800, Индустриална зона,

Тел: 02 452 17 52, Ел. поща: Nora.Evtimova@emiroglio.com

Законен представител: Гаетано Римини.

Връзка с Комисията за защита на потребителите:

https://kzp.bg

Алтернативно решаване на спорове: Обща помирителна комисия при КЗП

Електронна форма за подаване на жалба/сигнал до КЗП:

https://kzp.bg/elektronna-forma-za-podavane-na-zhalba-signal

pictograms