Е.МИРОЛИО“ ЕАД

УСЛОВИЯ ЗА ПРОМОЦИОНАЛНА ПРОДАЖБА НА СТОКИ В ПЕРИОДА

10.07 до 10.08.2020г.

 1.    За периода на промоцията,
  1. При покупка с една поръчка на две стоки /два артикула/, купувачът получава отстъпка от 20 % от общата стойност на стоките съгласно обявената им цена в онлайн магазина.
  2. При покупка с една поръчка на три стоки /три артикула/, купувачът получава отстъпка от 30 % от общата стойност на стоките съгласно обявената им цена в онлайн магазина.
  1. Под една поръчка се разбира направената с едно електронно изявление заявка за покупка на повече от една стока, търгувана в онлайн магазина www.dika.bg.
  2. Периодът на промоцията започва от 00:00 часа на 10.07.2020г. и свършва в 23:59 часа на 10.08.2020г. или при изчерпване на количеството на стоките
  3. Обявените промоции важат само за онлайн поръчки през сайта www.dika.bg
  4. Допуска се стоките, за които е направена поръчката, да бъдат от един и същи вид или от различни видове.
  5. Промоцията важи при покупка на стоките, които се продават в онлайн магазина www.dika.bg. Под покупка страните разбират сключен договор за покупка на стока съгласно закона за електронната търговия.
  6. При изчерпване на отделна стока преди изтичане на срока на промоцията, поръчката на изчерпана стока, която не е приета от търговеца не се счита за покупка по смисъла на тези условия.
  7. Стойността на доставката на закупените стоки в периода на промоцията, не е предмет на намаления.
  8. За неуредените с тези правни промоционални условия СЕ ПРИЛАГАТ Общите условия на Е. Миролио, които може да намерите тук.

Информация за търговеца: „Е.Миролио“ ЕАД , ЕИК 119603547 адрес гр. Сливен, Индустриална зона, тел. 0882477802 ел. поща  online.bulgaria@dika.com

За връзка с КЗПwww.kzp.bg, за подаване на жалба-https://kzp.bg/podavane-na-zhalba

За алтернативно решаване на потребителски споровеhttp://ec.europa.eu/odr