ФОРМУЛЯР ЗА ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЕ В ПРОГРАМА ЗА ЛОЯЛНИ КЛИЕНТИ НА DiKa

С настоящото уведомявам, че се отказвам от участие в Програма за лоялни клиенти на DiKa. Наясно съм, че в случай на повторно включване в Програмата, в срок до 1 година от датата на предходното включване, дължа такса в размер на 5 лв., необходима за издаване на нова клиентска карта.

Име и фамилия:*..................................................................................................................................................

Магазин на DiKa:*........................................................................................................... ....................................

Причина за отказа: ........................................................................................................... ...................................

................... ..................................

/Дата/ /Подпис на клиента/

(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

Полетата, обозначени със * са задължителни.

pictograms