Заявление за отказ от присъствие в база данни

Аз, (три имена) …………… желая да бъда отписан(а) от :

☐База данни от списъка с клиенти на онлайн магазина на DiKa
☐База данни на нюзлетър абонатите на DiKa

С това се отказвам доброволно да получавам маркетингови, търговски и информационни съобщения, свързани с марката DiKa и нейните продукти и услуги.

Заявлението за отказ следва да се изпрати на имейл: online.bulgaria@dika.com

pictograms